Eğitim Modeli

Ana Sayfa | Eğitim Modeli

EĞİTİM MODELİ

Kültür Kurs, 8.sınıf öğrenciler için LGS’ye, 12.sınıf ve mezun öğrenciler için YKS’ye, ara sınıflar için ise okul derslerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Verilen kurslarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istek oluşturmaya, istek yaratmaya önem verilir. Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Kültür’de başarma süreci kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil; bir yarışı iyi koşmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir. İşte bu yüzden Kültür'de, öğrencinin gerçek performansı ortaya çıkarılarak en iyi sonucu alması, kendi kulvarında birinci olması amaçlanır.

Tam Öğrenme Yaklaşımı

Tam Öğrenme Yaklaşımının temelinde; öğrencilere planlı ve duyarlı bir eğitim hizmeti sağlanır, öğrenme güçlükleriyle karşılaşanlara yerinde ve zamanında yardım edilir, onlar içinde anlamlı bir tam öğrenme modeli belirlenirse hemen hemen tüm öğrenciler yüksek düzeyde bir öğrenme gücü kazanır.

Sınıf Danışmanlığı

Danışmanlık sistemi ile öğrencilerimizin akademik süreci sürekli gözlem altında tutulmaktadır. Belirli aralıklarla yapılan birebir öğretmen-öğrenci-veli görüşmeleri ve veli toplantıları ile eğitim süreci her yönü ile gözlemlenmektedir.

Performans Takibi

Sınavlara yönelik denemeler ve kişiye özgü danışmanlar sayesinde öğrencilerin bilgileri test edilir. Performans takibi doğrultusunda akademik yönlendirmeler yapılır.

Kişiye Özel Eğitim İle Homojen Sınıflar

Kişiye özel eğitim programı öğrenci merkezlidir. Öğrencilerin öğrenme stillerine, ilgi alanlarına, mevcut beceri seviyelerine ve kişisel hedeflerine göre hazırlanır. Öğrencilerimizin eğitim gördükleri sınıflarda bu doğrultuda oluşturulur.

Alanında Uzman Kadro

Kültür Kurs sınıflarında dersler alanında uzman, deneyimli eğitmenler ile her öğrenciye birebir ilgi gösterilerek verilir.