Ek Çalışmalar ve Sınavlar

Ana Sayfa | Ek Çalışmalar ve Sınavlar

Ek Çalışmalar ve Sınavlar

Ek ve Tekrar Dersleri
Bu dersler öğrencilerin isteği ve sınav sonuçlarının analizinin ardından duyulan ihtiyaç üzerine yapılır. Rehber öğretmenlerin planlayıp öğrencilere duyurmasının ardından yapılan bu çalışmada öğrenciler, anlayamadıkları konuları tekrar etme ve soru çözme imkanı bulurlar. 
Soru Çözüm Günleri
Öğrenciler, rehber öğretmenler tarafından planlanan bu çalışmada "derslere ayrılan" sınıflarda ders öğretmenleriyle bir araya gelerek bol bol soru çözer öğrendiklerini pekiştirir. 

Randevulu Ders Sistemi
Derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeteri kadar anlayamadığını düşünen öğrenciler öğretmenleriyle görüşüp randevu alarak birebir ders çalışır.

Sınıf Belirleme Sınavları
Öğretim dönemi başında tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu sınavın amacı, öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmek ve onları başarı seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmektir.

Deneme Sınavları
Öğrencilerin sınav deneyimi kazanması, bilgi eksiklerini tespit etmesi ve zamanı doğru kullanma becerisi kazanması amaçlanır.

Tarama Sınavları
Öğretim dönemi boyunca uygulanan bu sınavlarla öğrencilerin o güne kadar işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları değerlendirilerek öğrencilerin çalışması gereken dersler ve konular tespit edilir. Ek çalışmalar planlanır.

Türkiye Geneli Deneme Sınavları
Öğrencilerin TÖDER, ÖZDEBİR vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen ve tüm ülkede büyük katılımların sağlandığı deneme sınavları ile tüm öğrenciler içerisindeki yerini görme ve standart sapmalar hakkında bilgi edinmesini sağlayacak sınavlardır.